Hoe om te gaan met stedelijke diversiteit?


In de afgelopen jaren zijn steden diverser dan ooit geworden. Individuen die op het eerste gezicht misschien tot een bepaalde groep behoren, verschillen namelijk enorm qua leefstijl en gedrag. En hoewel ze misschien in dezelfde wijk wonen, hebben ze zeer diverse levens en toekomstperspectieven. Een Europees onderzoeksteam onderzocht hoe steden met deze diversiteit om kunnen gaan en hiervan kunnen profiteren. 


Onder de naam DIVERCITIES onderzochten diverse universiteiten van 2013 tot en met 2017 de diversiteit in 13 Europese steden en in Toronto. Hun stelling is dat diversiteit een aanwinst is voor steden. Het is eerder een kracht dan een last. Het heeft een positief effect op sociale samenhang, emancipatie en ondernemerschap. Beleidsmakers en politici moeten - in hun optiek - meer gebruik gaan maken van de kansen die deze diversiteit met zich meebrengt.
Vorige maand was ik bij de afsluitende conferentie van dit onderzoeksprogramma. Op basis van verschillende uitgaven van het onderzoeksteam (de zogenaamde 'Policy Reviews') heb ik een artikel samengesteld met daarin hun belangrijkste bevindingen en aanbevelingen.
Verder lezen »

Reacties