vrijdag 13 april 2012

Tactical Urbanism (deel 2): Urban Knitting, Chairbombing en Streetpianos

Wie de leefbaarheid van steden wilt verbeteren, kan dat doen via grootschalige interventies op buurtniveau, maar vaak is het straat- of complexniveau veel effectiever. Dat is immers het schaalniveau waar de gebouwde omgeving samensmelt met haar gebruikers. Waar de interactie plaatsvindt tussen de geplande en geleefde stad. Om die interactie te bevorderen, ontstaan er steeds meer kleinschalige, informele initiatieven. Te groeperen onder de noemer van ‘Tactical Urbanism’: tijdelijke aanpassingen in de openbare ruimte die prikkelen en enthousiasmeren. In deel 1 introduceerden we deze stadstrend en keken we naar ‘Park(ing) Day’. Nu werpen we een blik op drie andere verschijningsvormen: ‘Urban knitting’ ,‘Chairbombing’ en 'Streetpiano's'.

Bron foto: http://oddstuffmagazine.com/
‘Urban’ of ‘Guerilla knitting’ is een (straat)kunstvorm waarbij de stad wordt versierd aan de hand van wol. Niets meer en niets minder. Het kleurt de straat op en geeft de harde buitenruimte – letterlijk – een zacht gevoel. Maar bovenal vraagt men op deze manier aandacht voor en bewustzijn van de openbare ruimte.

Bron foto: http://oddstuffmagazine.com
Het doel is onduidelijk. Misschien is een glimlach op het gezicht van de voorbijganger al genoeg. Het is dan ook vooral de truc om de meest bijzondere voorwerpen van een nieuw jasje te voorzien. Van lantaarnpalen en bomen tot bewegwijzering, fietsen en auto’s.

Bron foto: http://oddstuffmagazine.com
Het is onduidelijk waar deze trend precies is geboren, maar het wordt ondertussen wel wereldwijd toegepast. Vooral in de Scandinavische landen is het een hit. Maar ook in Nederland zijn er versierde attributen te vinden, vooral in Leiden en Amsterdam.