donderdag 1 december 2011

Stadlente boeken

Dit blog gaat over het raakvlak tussen de geplande en geleefde stad. Het beschrijft inspirerende projecten, artikelen, boeken en eigen observaties. En het verbeeld de mooie, leuke en spannende kanten van de stad. Het gaat over het benutten van kansen, over creativiteit en onorthodoxe maatregelen. Samengevat met de term 'Stadslente'. Een moeilijk te omschrijven begrip. Het is meer een gevoel. Zoals de eerste lentedag. In de vakliteratuur zijn er verschillende boeken die dit gevoel (gedeeltelijk) oproepen. Hieronder een nog niet uitputtend lijstje. Ter inspiratie en vermaak.
Veel leesplezier.
Aanvullingen? Stuur een reactie!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten