Speelbare steden: een model en een gereedschapskist

Het leven van kinderen wordt vooral beïnvloed door keuzes en beslissingen van ouders, leraren én stedelijke vormgevers. Tezamen bepalen zij waar, hoe en hoe lang kinderen spelen. In de afgelopen decennia is de tijd die kinderen buiten doorbrengen flink afgenomen. Zowel vanuit gezondheid als pedagogische redenen is het van belang dat we het buitenspelen van kinderen stimuleren. Om dit te realiseren hebben we een nieuwe benadering nodig rondom het inrichten, vormgeven en programmeren van de openbare ruimte. Deze benadering begint niet met het uitkiezen van enkele attributen uit een catalogus van speelgoedfabrikanten of landschapsarchitecten. We moeten juist aan het andere eind van het spectrum beginnen door te starten met de doelen (WHY) en de randvoorwaarden (HOW) om speelbare steden te realiseren. Alleen dan weet je welke concrete acties (WHAT) je moet nemen.
Verder lezen »
 

Reacties