woensdag 1 april 2015

De dagelijkse praktijk van burgerinitiatieven

Twee weken geleden kwamen er twee interessante publicaties uit over burgerkracht en de doe-democratie: 'De ondernemende burger' en 'De uitvinding van de Leeszaal'. Beide geven ze uitgebreid inzicht in de dagelijkse praktijk van burgerinitiatieven met zowel de succesfactoren als de knelpunten. Een welkome aanvulling op de theoretische en politieke discussies van dit moment.
 
Er is al, ook op dit blog, het nodige over gezegd. De wereld om ons heen is veranderd en daardoor is er een nieuwe verhouding ontstaan tussen burger, overheid en markt. De aanleidingen hiervoor zijn divers (individualisering, toenemend ondernemerschap, informatisering, terugtrekkende overheid, etc.), net zoals het aantal gebruikte termen (doe-democratie, participatiesamenleving, DIY, burgerkracht, etc.). Het gevolg is dat burgerinitiatieven de laatste tijd volop in de schijnwerpers staan. Er zijn echter grote verschillen tussen de burgerinitiatieven, wat betreft:
  • de mate van participatie (meedenken, meedoen, zelfdoen);
  • de toegepast participatievormen (coöperaties, stichtingen, verenigingen, losse initiatieven); 
  • de thema’s waarop het van toepassing is (welzijn, zorg, sport, energie, openbare ruimte, veiligheid, wonen, etc.);
  • de schaalniveaus (van individuele hulp tot nationale initiatieven) en 
  • de uiteindelijke resultaten die het oplevert.