zaterdag 1 februari 2014

Triumph of the City


Het is waarschijnlijk een van de meest positieve boeken over steden van de laatste tijd: 'Triumph of the City'. Geschreven door Edward  Glaeser, Professor of Economics op Harvard University. De rode draad is dat ideeën makkelijker verspreiden in dichtbevolkte gebieden. “We must free ourselves from our tendency to see cities as their buildings, and remember that the real city is made of flesh, not concrete”. Een samenvatting en recensie van dit veel geprezen boek in de Amerikaanse vakliteratuur. 

Ontmoetingen
Het boek start meer dan voortvarend. In de eerste hoofdstukken vertelt Glaeser in sneltreinvaart zijn visie op en de voordelen van steden. “Cities are the absence of physical space between people and companies. They are proximity, density, closeness. They enable us to work and play together, and their success depends on the demand for physical connection.” Zijn focus ligt dus op de interactie tussen personen en niet zozeer op stedelijke structuren en gebouwen. “Too many officials in troubled cities wrongly imagine that they can lead their city back to its former glories with some massive construction project – a new stadium or light rail system, a convention center, or a housing project. With very few exceptions, no public policy can stem the tidal forces of urban change. […] public policy should help poor people, not poor places.” Hiermee neemt hij een ander standpunt in dat veel Amerikaanse politici in het verleden: “Governments should encourage people to live in modestly sized urban aeries instead of bribing home buyers into big suburban McMansions.” En durft daarbij een gevraagd politiek standpunt in te nemen:  “A mayor who can better educate a city’s children so that they can find opportunity on the other side of the globe is succeeding, even if his city is getting smaller.” Een visie die ook wel eens wat vaker gebezigd mag worden door Nederlandse politici en beleidsmakers.