zaterdag 25 januari 2014

De neergang en opkomst van lokale winkelstraten


Van 2013 tot 2015 onderzoekt de Rotterdamse Academie van Bouwkunst de rol en betekenis van de straat als sociale ruimte. Als de plek waar vormgeving, sociale structuren, economische netwerken, culturele patronen en politieke processen samenkomen en elkaar beïnvloeden. Afgelopen donderdag werd in dit kader een lezing gegeven door onder andere Sharon Zukin, specialist op het gebied van ‘Urban Culture’.

Authenticiteit
De straat is essentieel voor het stedelijk leven en daarmee de basis voor het functioneren van de stad, zoals het onderzoeksprogramma dat zo mooi beschrijft. Sociologe Sharon Zukin waarschuwt echter al een paar jaar voor het gevaar dat steden hun identiteit verliezen door diezelfde straten, zoals in haar boek ‘Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places’. Op basis van onderzoek in New York concludeert zij dat het gentrificationproces - met de instroom van  hoger opgeleide, middenklasse gezinnen -  in haar woonplaats ervoor heeft gezorgd dat er steeds meer van hetzelfde is (“overbearing sameness”). Aan de ene kant doordat de oorspronkelijke bewoners (arbeiders, migranten, lage inkomens) verhuizen omdat zij de stijgende huren niet meer kunnen betalen en/of zich niet meer kunnen vinden in de veranderende leefomgeving met voornamelijk ABC winkelstraten (Art-galleries, Boutiques, Cafes). En aan de andere kant omdat dit de instroom van nieuwe ‘creatievelingen’ en migranten beperkt. Ook zij voelen zich niet tot dit soort buurten aangetrokken of kunnen het simpelweg niet betalen. En dat terwijl steden juist vaak hun identiteit ontlenen aan deze groepen. In een interview met Urban Cultural Studies vat ze dat als volgt samen: “There have been changes that have made New York more like other cities. Also, they have made New York a more expensive city and a less fascinating place.”