zondag 30 september 2012

Tweedehands steden


Hoe moeten we binnen onze steden omgaan met de crisis? Het is ondertussen al zo vaak onderwerp geweest van essays, discussieplatforms en congressen dat we kunnen vaststellen dat daar nog wél een markt voor is. Op de ‘Urbanism Week’ van de TU Delft deden architecten, stedenbouwkundigen en planners vorige week een poging dit vraagstuk te ontrafelen. Het herbestemmen van bestaande gebouwen en plekken was daarbij het meest gegeven antwoord.

In het werkelijk schitterende onderkomen van de faculteit Bouwkunde organiseerde Polis, het platform for Urbanism, een 2-daags symposium over ‘Secondhand cities’ met als intrigerende ondertitel ‘re-thinking practice in times of standstill’. In minder dan acht uur passeerden maar liefst twaalf lezingen de revue van onder andere John Habraken, Joan Busquets, Frits van Dongen en Wouter Vanstiphout. Niet de minste, maar helaas werden de verwachtingen niet waargemaakt. Rudy Stroink zorgde gelukkig wel voor wat scherpte.