Greening the ghetto

Een bezoekje brengen aan Ted.com is als een kind dat door de snoepwinkel loopt. Voor wie het niet kent: op Ted.com vind je inspirerende en baanbrekende lezingen van andersdenkenden. “Ideas Worth Spreading” is hun motto.  De bedoeling van TED is vooral om grote denkers én doeners een podium te geven om te proberen het publiek te overtuigen van hun visie of nieuwe ideeën. Elke spreker heeft maximaal achttien minuten de tijd voor zijn presentatie. De inhoud van de lezingen bevat geen zware theoretische kost. Het gaat namelijk niet om algehele dossierkennis, maar vooral om het kweken van begrip en bewustzijn en om toepassingen van de wetenschap te laten zien die bij kunnen dragen aan een betere wereld.


De thema’s zijn zeer verschillend. Ook op het vlak van de stad zijn er een paar interessante lezingen te beluisteren en te bekijken. Al een aantal jaren is mijn favoriet: “Greening the ghetto” van Majora Carter. In deze charismatische en emotionele presentatie vertelt ze over haar werk in het ‘South Bronx’ (New York). Een geïndustrialiseerd gebied met een groot aantal afvalverwerkingsinstallaties, elektriciteitscentrales, fabrieken en snelwegen. Ze is initiatiefnemer van ‘Hunts Point Riverside Park’, het eerste park in de South Bronx voor meer dan 60 jaar. En dat was het startpunt van een grootschalige en vraaggerichte wijkvernieuwing. Samen met een groot buurtnetwerk werkt ze aan het verminderen van de milieuproblematiek, het creëren van meer groene ruimten (parken, bomen) en werkgelegenheid. Dit alles ten behoeve van de gezondheid van de wijkbewoners.

Tegelijkertijd confronteert ze de kijker ook met de relatie tussen sociaal-economische achterstanden en gezondheidsproblemen. “Our 27% obesity rate is high even for this country, and diabetes comes with it. One out of four South Bronx children has asthma. Our asthma hospitalization rate is seven times higher than the national average.” Ook in Nederland bestaat die relatie tussen opleiding, inkomen en gezondheid. Het ministerie van VWS bracht een aantal jaar geleden een paar veelzeggende cijfers uit. Zo leven mannen met de laagste opleiding bijna 7 jaar korter dan mannen met de hoogste opleiding. Kijkend naar de ‘gezond ervaren jaren’ is het verschil zelfs bijna 19 jaar. Dat laatste komt omdat lager opgeleiden vaker last hebben van hartaandoeningen, overgewicht, rugklachten, astma, reumatische aandoeningen, psychische klachten en beperkingen van het bewegingsapparaat. En hun leefstijl en leefomstandigheden maken het dikwijls moeilijker om gezond te leven. Zo wonen zij vaker in buurten die een negatief effect hebben op de gezondheid (binnenmilieu woningen, ontbreken van parken en fietspaden en luchtvervuiling door de aanwezigheid van fabrieken of snelwegen). De vraag is natuurlijk wat hier precies oorzaak en gevolg is, maar al met al zijn het deprimerende cijfers. Majora Carter kan je echter opvrolijken, zij laat zien hoe je een omslagpunt kan creëren.

Reacties