Posts

What's in a name?
Plattegronden geven een gemodelleerde weergave van het aardoppervlak: een geografische weergave van het platteland of de geplande stad. Aan de hand van verschillende soorten lijnen, vormen en kleuren krijg je een overzicht van de belangrijkste wegen, gebouwen en voorzieningen. Handig voor wie op pad gaat. Er zijn echter ook zogenaamde typografische kaarten, dit zijn kaarten met voornamelijk woorden. Woorden die binnen de fysieke structuren worden geplaatst om zo een sociaal thema of activiteit…

Gurgaon: de (on)geplande stad
Sinds 1991 maakt India een enorme economische groei door. De nieuwe middenklasse, die in het verleden hun heil in het buitenland zochten, zoeken nu hun onderkomen in satellietsteden met grote woningen en een openbare ruimte die schoon, heel en veilig moet zijn. Gurgaon, een voorstad van New Delhi, is zo’n plek. In tien jaar tijd is hier door drie à vier grote projectontwikkelaars een nieuwe leefomgeving gecreëerd voor circa 1,5 miljoen mensen. Een bijzondere stedelijke ontwikkeling waarbij het…

Leven in een stadswijk
Hij stond alweer een tijdje in de boekenkast en dus werd het dit najaar de hoogste tijd om het ook eens te gaan lezen: 'Afri' van journalist Jutta Chorus over de Rotterdamse Afrikaanderwijk. Voor velen de wijk van de multiculturele markt en de losgeslagen tweede generatie Turken en Marokkanen. Het boek laat echter zien dat er – zowel in positieve als negatieve zin - nog veel meer gebeurt in deze migrantenwijk.
Chorus bivakkeerde anderhalf jaar in de wijk en beschrijft aan de hand van p…

Belgische toestanden?
Deze zomer stuurde de huidige minister van Infrastructuur en Milieu de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte naar de kamer, waarbij het woord ‘ruimte’ (in figuurlijke en letterlijke zin) de overhand had: “Nederland heeft ruimte nodig. Ruimte om te leven en te bewegen. Ruimte om economisch te kunnen blijven groeien. Ruimte voor burgers en bedrijven om initiatief te nemen. Het Rijk kan en wil niet alles zelf doen. Vertrouwen is de basis. Het roer moet daarvoor om. We geven ruimte aan p…

To be or not to be?
Alweer een paar jaar geleden interviewde ik oud-collega Leeke Reinders (Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft) over stedelijk beleid in de Franse banlieues. In 1998 en 2001 deed hij in Parijs een antropologisch onderzoek naar de verhouding tussen stadsbewoners en de gebouwde omgeving in Sarcelles, een voorstad vijftien kilometer ten noorden van Parijs. Hij onderzocht daar hoe de ontworpen ruimte (harde stad) is getransformeerd tot een door mensen geleefde en beleefde ruimte (zachte stad). Vragend n…

Het andere verhaal
Sommige wijken van een stad genieten landelijke bekendheid. De Jordaan in Amsterdam stond altijd synoniem voor getapte humor en gezelligheid. Geen rosse buurt genoot decennia lang zo’n reputatie als het Rotterdamse Katendrecht. En geen volkswijk had zo’n reputatie als de Schilderswijk met zijn opstootjes en knokpartijen bij de nieuwjaarsviering. In het buitenland is dat al niet anders. Denk aan de Franse banlieues, het Londense EastEnd en het Harlem van New York. Ons beeld wordt daarbij voor e…

Stadlente boeken
Dit blog gaat over het raakvlak tussen de geplande en geleefde stad. Het beschrijft inspirerende projecten, artikelen, boeken en eigen observaties. En het verbeeld de mooie, leuke en spannende kanten van de stad. Het gaat over het benutten van kansen, over creativiteit en onorthodoxe maatregelen. Samengevat met de term 'Stadslente'. Een moeilijk te omschrijven begrip. Het is meer een gevoel. Zoals de eerste lentedag. In de vakliteratuur zijn er verschillende boeken die dit gevoel (gede…